Privacystatement

Op onze website worden privacygevoelige persoonsgegevens verwerkt. Brandmeester vindt het heel belangrijk dat er goed met deze gegevens wordt omgegaan. Daarom verwerken en beveiligen we je persoonlijke gegevens altijd zorgvuldig.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
Brandmeester Advocaten en Juristen bv (Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag) is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens zoals die zijn beschreven in ons privacystatement en het bijbehorende privacyprotocol. Hierna verwijzen we naar Brandmeester omdat dit het merk is waar je voor gaat werken als je bij ons in dienst komt.

Waar is dit privacystatement op van toepassing?
Dit privacystatement is van toepassing op alle gegevens die Brandmeester verzamelt en verwerkt voor sollicitaties.

Voor welk doel en op welke rechtsgrondslag verwerken we je gegevens?
Wanneer je solliciteert op een vacature bij Brandmeester verzamelen en verwerken we de gegevens die je opgeeft met jouw toestemming. Zo kunnen we je sollicitatie in behandeling nemen.

Als Brandmeester je een baan aanbiedt, gebruiken we je gegevens ook om hiermee een aanbod voor te bereiden. Als je dit aanbod accepteert, gebruiken we je gegevens om een arbeidsovereenkomst op te stellen.

Voordat je in dienst komt, word je eerst door ons gescreend. De screening kan uit verschillende onderdelen bestaan. Zo nemen we bijvoorbeeld contact op met door jou opgegeven referenties en gebruiken we daarbij je gegevens. Ook vragen we een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor je op.

We verwerken geen gegevens buiten de Europese Unie en maken ook geen gebruik van zogenaamde geautomatiseerde besluitvorming (beslissingen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking) bij het beoordelen van je sollicitatie.

Welke (categorieën van) gegevens verwerken we?
We verzamelen en verwerken de gegevens die je invult als je solliciteert via wordbrandmeester.nl. Ook verzamelen en verwerken we gegevens die je voor de sollicitatie verstrekt via persoonlijke contacten, telefoongesprekken of e-mails met Brandmeester medewerkers.

Om je sollicitatie te behandelen, verzamelen en verwerken we de volgende gegevens: je voornaam, je achternaam, je telefoonnummer, je e-mailadres, informatie uit je cv, je foto (als je die meestuurt), je motivatie, eventuele andere persoonlijke gegevens die jij ons geeft voor je sollicitatie en tot slot alle andere gegevens die we volgens de wet moeten verwerken.

We verzamelen en verwerken geen bijzondere (categorieën van) persoonsgegevens van sollicitanten, zoals gegevens over gezondheid, ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging etc. Behalve als je hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Wie hebben er toegang tot je gegevens?
Alleen een aantal medewerkers van de hr-afdeling van Brandmeester, je mogelijke nieuwe leidinggevende en gesprekspartners tijdens de interviews krijgen toegang tot je gegevens. Deze personen krijgen deze toegang alleen voor zover en voor zolang dat nodig is voor de eerder genoemde doelen.

Wanneer we gebruik maken van een selectiebureau of een andere partij - bijvoorbeeld een cv-screening of assessmentbureau - dan zullen we je hier altijd eerst van op de hoogte stellen. Als we gebruik maken van een screeningsbureau, dan zal je altijd eerst van ons de gelegenheid krijgen om het door hun opgestelde rapport in te zien. Vervolgens kan je zelf bepalen of je Brandmeester toestemming geeft om dit rapport in te zien. Wanneer je ervoor kiest om dit niet te doen, dan eindigt de sollicitatieprocedure.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
We bewaren de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt tot vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je ons toestemming geeft om je gegevens langer te bewaren, dan verwijderen we ze één jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.

Op het moment dat je bij ons in dienst komt, nemen we je gegevens op in je personeelsdossier en verwerken we je gegevens volgens het Privacyprotocol voor Brandmeester collega’s.

Op welke rechten kan je een beroep doen bij de verwerking van je gegevens?
Op grond van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming heb je de volgende rechten:

  • het bekijken, rectificeren of wissen van je persoonsgegevens;
  • het beperken van de verwerking van je gegevens;
  • het intrekken van de toestemming die je ons hebt gegeven voor het verwerken van je gegevens;
  • het ontvangen van de persoonsgegevens die je aan ons gegeven hebt zodat je deze aan een andere verantwoordelijke door kan geven (recht op dataportabiliteit);
  • het indienen van klachten bij onze functionaris voor de gegevensbescherming door te mailen naar compliance@brandmr.nl. Ook mag je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat we niet volgens de wetgeving voor gegevensbescherming hebben gehandeld.

Vragen en verzoeken
Voor vragen over dit privacystatement of over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan bij je sollicitatie kun je contact opnemen met onze hr-afdeling via wordbrandmeester@brandmr.nl. Dit privacystatement kan van tijd tot tijd veranderen. Het meest actuele privacystatement vind je altijd op onze website.

Cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij een websitebezoek op je computer, tablet of mobiel worden geplaatst. Met deze cookies worden je interesses en voorkeuren onthouden. We beloven dat we met deze cookies nooit je persoonlijke gegevens opslaan of aan anderen geven.

Functionele cookies
Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze websites. Denk hierbij aan het opslaan van de inhoud van je winkelwagentje, veilig bankieren of het sneller laden van een pagina. Zonder deze cookies kan je geen gebruik maken van onze website.

Analysecookies
Bij Brandmeester optimaliseren we onze websites voor een betere bezoekervaring. Websitestatistieken leveren ons hier belangrijke gegevens voor. Met analysecookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website.

Hoe wijzig je de cookieinstellingen?
Brandmeester plaatst standaard functionele en statische cookies. Deze kun je niet uitzetten. Door onze website te bezoeken, stem je automatisch in met het gebruik van deze cookies.

Cookies verwijderen
Meer weten over de mogelijkheden om cookies te accepteren of te verwijderen? Kijk op de helpfunctie van je internetbrowser.